صفحه ۳۱۸

قوه عاقله دارد و از سوی دیگر قوه غضب و قوه توهم و خیال. تمایلات نفس در انسان زیاد است و حد و حصر ندارد. هر چه به خواهش هایش بیشتر نایل شود، باز هم سیر نمی شود. اگر تمام دنیا را به او بدهند باز هم درخواست می‎کند. اسلام برای جلوگیری از چنین خطری انسان را به رعایت میانه روی سفارش کرده و برای آن ملاکهایی نیز قرار داده است. از مزایای اسلام این است که دستورات و مقررات آن معتدل است، تا جایی که امت اسلام "امت وسط" نام گرفته است. (و کذلک جعلناکم أمة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس )سوره بقره (2)، آیه 143) . "ما شما [مسلمانان ] را امت میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید."

از نظر اسلام بندگان خاص خدا کسانی اند که میانه رو و معتدل باشند. (و الذین اذا أنفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما)سوره فرقان (25)، آیه 67. "و [بندگان خدا] کسانی اند که هنگام انفاق، نه اسراف کرده و نه بخل می‎ورزند؛ بلکه میان این دو میانه رو و معتدلند." خداوند متعال در همین رابطه به پیامبرش می‎فرماید: در انفاق دست خود را بسته نگه ندار و کاملا باز و گشاده نیز ندار، که هر کدام باشد به نکوهش و حسرت خواهی نشست.سوره اسراء (17)، آیه 29. خداوند در دستور صریحی به پیامبر(ص) او را از پیروی کسانی که دچار افراط و تفریط هستند نهی کرده است. (و لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان أمره فرطا)سوره کهف (18)، آیه 28. "هرگز از کسانی که دلهایشان را از یاد خود غافل کرده ایم و تابع هوای نفس خود شده اند و به افراطکاری پرداخته اند پیروی نکن."

امیرمؤمنان (ع) درباره افراط و تفریط فرموده است: "به رگ های انسان پاره گوشتی آویخته است که شگفت آورترین چیزهایی است که در او وجود دارد و آن دل است؛ زیرا که دل را ماده ها بود از حکمت و ضد آن. پس اگر در دل امیدی پدید آید طمع او را خوار کند، واگر طمع به او هجوم آورد حرص او را نابود سازد، و اگر

ناوبری کتاب