صفحه ۳۰۶

اهلش واگذارد؟ همانا برای شما بهایی جز بهشت نیست؛ پس خویشتن را جز به آن مفروشید."همان، کلمات قصار، شماره 456. هیچ خیری خیر نیست اگر آتش دوزخ را به دنبال داشته باشد، و هیچ شری شر نیست اگر بهشت را در پیش رو داشته باشد. پس هر نعمتی در مقابل بهشت حقیر است و هر بلایی در برابر دوزخ عافیت است.همان، کلمات قصار، شماره 387. (لمثل هذا فلیعمل العاملون ).سوره صافات (37)، آیه 61. (و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها السموات والارض اعدت للمتقین )سوره آل عمران (13)، آیه 133) . "و بشتابید به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن [به اندازه وسعت ] آسمان ها و زمین است که برای تقوا پیشه گان مهیا شده است." به درستی که چیزی را همچون بهشت ندیدم که جویندگانش در خواب باشند!.سید رضی، نهج البلاغه، خطبه 28 (صبحی صالح) .

ناوبری کتاب