صفحه ۳۰۴

می‎شود.سوره حج (22)، آیه 19. گرزهای آتشین در بالای سر جهنمیان، آماده است.سوره حج (22)، آیه 21. هیچ راه فراری از آن وجود ندارد.سوره حج (22)، آیه 22. پوست بدن اهل جهنم بر اثر شعله های فروزان آتش مدام در حال عوض شدن می‎باشد. پوست ها می‎سوزد و ذوب می‎شود، اما تمام نمی شود و پوست دیگری جای آن را می‎گیرد. (کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب )سوره نساء (4)، آیه 56. "در آن آتش هرچه پوستشان بریان گردد، پوست های دیگری بر جایش نهیم تا عذاب را بچشند." اهل جهنم مدام در عذاب هستند و کیفر می‎شوند و درد جانکاهی همواره آنان را آزار می‎دهد. (لا یموت فیها و لا یحیی).سوره طه (20)، آیه 74. در گردن جهنمیان غل و به دست هایشان زنجیر بسته است.سوره غافر (40)، آیه 71. جهنمیان همواره در حسرت و افسوس به سر می‎برند که چرا از فرصت زندگی دنیا استفاده نکردند. آرزو می‎کنند که ای کاش در دنیا دوستان خوبی داشتند و در صراط مستقیم حرکت کرده بودند.

به راستی آیا ارزش دارد که برای چند صباح زودگذر دنیا، از خدا غافل شویم و به بندگان خدا ستم روا داریم ؟ تکالیف الهی و انسانی خود را انجام ندهیم و به چنان خواری و ذلت گرفتار آییم ؟ آیات فراوانی در قرآن و سخنان زیادی از پیامبر خدا(ص) و معصومین (ع) درباره عالم آخرت و عذابهای سخت آن وجود دارد. بی گمان این همه پیام از جانب خدا و هشدارهای انبیا و اوصیای الهی، برای بیدارباش است. انسان نباید در استفاده از مواهب دنیایی آن چنان افراط کند که تکالیفش را فراموش نماید و آخرتش را در زیر شعاع متاع دنیوی قرار دهد. استفاده از لذات دنیوی نباید به حدی باشد که عذاب اخروی در پی داشته باشد. عقل و منطق حکم می‎کند که به این همه هشدارها اهمیت بدهیم و آنها را جدی بگیریم. این هشدارها نه برای گریز دادن از دنیا و مواهب آن است، بلکه برای ایجاد اعتدال در رفتار و ایجاد موازنه در تمایل به دنیا و حیات اخروی است.

ناوبری کتاب