صفحه ۳۰۳

اشاره به یک نکته خالی از لطف نیست که ممکن است مراد از باریکی و تیزی پل صراط، حقایق توحیدی و عقاید حق و عمل صالح باشد که واقعا ظریف و حساس و باریک تر از مو است؛ و هر آن احتمال لغزش و انحراف وجود دارد. انسان باید همواره هوشیاری خود را درباره آنها حفظ نماید و از خدا بخواهد که همیشه در این صراط قرار بگیرد و لحظه ای به خود واگذار نشود.

و سرانجام پس از فرو کش کردن اهوال و شدت قیامت و رسیدگی به اعمال بندگان، هر کس به تناسب و فراخور عمل و عقیده اش جایگاهی پیدا می‎کند و راهی آن می‎شود. مؤمنان به بهشت برین می‎روند و کافران و گناه پیشگان راهی دوزخ سوزان می‎شوند.

جهنم

جهنم مظهر قهر خداوند و جایگاهی مملو از آتش شعله ور است. آتشگیره و سوخت آن، مردم و سنگ است: (وقودها الناس و الحجارة )سوره بقره (2)، آیه 24. "آتشی که سوختش مردمان و سنگ ها هستند." ملائکه ای سختگیر بر آن مأمورند.سوره تحریم (66)، آیه 6. از پیامبر خدا(ص) روایت شده است که آتش دنیا جزئی از هفتاد جزء آتش جهنم است.علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج 1، ص 366؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 8، ص 288، حدیث 21. شراره های آتش آن به قدری سوزاننده است که چیزی را باقی نمی گذارد.سوره مدثر (74)، آیات 26 - 28. غذای اهل دوزخ، درخت زقوم است و چرک و خون.سوره حاقه (69)، آیه 36؛ سوره واقعه (56)، آیه 52. آب آن همانند فلز مذاب صورت را بریان می‎کند.سوره کهف (18)، آیه 29. آتش آن در جان آدمی رخنه می‎کند و در دل شعله می‎کشد.سوره همزه (104)، آیه 7. لباس اهل جهنم از آتش است و بر سر و صورت جهنمیان مدام آب جوشان ریخته

ناوبری کتاب