صفحه ۳۰۲

انسانها را تشویق به انجام وظیفه می‎کند؛ تکالیفی که از بندگان خواسته شده و گاه دشوار است و ادای همه آنها سخت می‎باشد، به خصوص با توجه به این که دنیا دار وسوسه و لغزش است. چنین افرادی را خداوند با شفاعت بنده ای از برگزیدگانش، از عذاب نجات می‎دهد و یا به رتبه او می‎افزاید.

صراط

در قیامت پلی وجود دارد به نام "صراط" که باریک تر از مو و برنده تر از شمشیر است. "الصراط ادق من الشعر و احد من السیف".کلینی، کافی، ج 8، ص 312، حدیث 486؛ مفید، تصحیح الاعتقاد، مصنفات مفید، ج 5، ص 109) . همه مردم پس از تجدید حیات در قیامت، باید از چنین پلی عبور کنند تا به بهشت برین برسند. هر کسی به اندازه اتصالش به حقایق عالم، توان دارد با نور خود از آن عبور نماید.سوره حدید (57)، آیه 12) . مؤمنان دارای عمل صالح، تقوا پیشگان، صالحان و اولیای الهی به راحتی از آن عبور می‎کنند؛ و مشرکان و فاسقان توان گذر از آن را نخواهند داشت و سقوط خواهند کرد.سوره مؤمنون (23)، آیه 74. برخی همانند اسب تیز رو از آن به راحتی می‎گذرند و برخی لنگان لنگان کلینی، کافی، ج 8، ص 312، حدیث 486. و کسانی هم از آن می‎افتند.

در وضعیت وانفسای قیامت، ضعف بر اندام چیره می‎شود. چشم از دیدن باز می‎ماند و قلب به تپش می‎افتد. اضطراب سراسر وجود انسان را فرا می‎گیرد. وقتی چنین حالتی برای کسی پیش بیاید، راه رفتن در زمین صاف هم برایش دشوار می‎گردد تا چه رسد به عبور از گذرگاهی باریک و خطرناک . راه عبور با موفقیت از این گذرگاه، اتصال به عالم حق است. انسان با چنین اتصالی، نور راه و استواری در قدم به دست می‎آورد. قلبش آرام می‎گیرد و برایش توازن و اعتدال حاصل می‎شود. البته این همه با ذخیره های دنیایی امکان پذیر است.

ناوبری کتاب