صفحه ۲۹۷

آری ! گناهانی که ذاتی انسان شده اند و رسوخ در جان گناهکار پیدا کرده اند، به تناسب آن کیفر خواهند داشت، و چه بسا ماندن و جاودانی شدن در عذاب از همین جهت باشد. از امام صادق (ع) روایت شده است که ماندگاری گروهی از اهل جهنم در عذاب به این جهت است که آنان به این می‎اندیشیده اند تا زمانی که در دنیا هستند به گناهان خود ادامه دهند.کلینی، کافی، ج 2، ص 85، حدیث 5. حسابرسی اعمال بسته به عملکرد انسانها متفاوت خواهد بود. برخی حسابرسی آسان خواهند شد و نامه عملشان به دست راستشان داده خواهد شد؛سوره انشقاق (84)، آیات 7 - 8. و برخی دیگر نامه عمل خود را از پشت سر می‎گیرند و فریاد واویلا و هلاکت سر می‎دهند.سوره انشقاق (84)، آیات 10) - 11) . اینان آرزو می‎کنند که کاش نامه عملشان به آنها داده نمی شد.سوره حاقه (69)، آیه 25. بر کافران در آن موقف، چنان عرصه تنگ و فضاحت بار می‎شود که آرزو می‎کنند ای کاش خاک بودند،سوره نباء (78)، آیه 40. و اصلا خلق نشده بودند. از کافران هیچ فدیه ای پذیرفته نیست و هیچ کسی در آن روز به کمک کافران نمی آید،سوره آل عمران (3)، آیه 91. مال و اولاد که در دنیا کارسازند، در آنجا هیچ فایده ای ندارند،سوره آل عمران (3)، آیه 10) ؛ سوره شعراء (26)، آیه 88. مگر آن که از آنها برای اندوختن توشه اخروی استفاده شده باشد. مجازات نتیجه قهری عمل و تجسم آن می‎باشد. هیچ راه گریزی برای کسی وجود ندارد. همه چیز تحت سیطره بی چون و چرای خداوند است. حتی پشیمانی هم سودی ندارد؛ چه این که وقت آن گذشته است. کسی که پیام پیامبر درونی و بیرونی را نادیده بگیرد و بر اسب شهوت و ظلم و باطل خواهی خود سوار شود و بر آن بتازد و گوش شنوایی برای هیچ سخن حقی نداشته باشد، چگونه می‎توان از او عذر و فدیه پذیرفت و پشیمانی اش را جدی گرفت ؟

برای رسیدگی به اعمال بندگان شاهدانی حضور پیدا می‎کنند: (و جأت کل نفس معها سائق و شهید)سوره ق (50)، آیه 21. "و هرکسی که می‎آید با او سوق دهنده و

ناوبری کتاب