صفحه ۲۹۶

در چنین موقفی است که هر کسی باید پاسخگوی اعمالش باشد. هر کس نیکی کرده و توشه ای اندوخته شادمان است و به اهلش برمی گردد: (و ینقلب الی أهله مسرورا)سوره انشقاق (84)، آیه 9. و هر کس مرتکب خطا و گناه شده و به درگاه خداوند کفران نموده و حق بندگی را ادا نکرده، سخت به هراس می‎افتد. (و وضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیه و یقولون یاویلتنا مال هذا الکتاب لایغادر صغیرة و لاکبیرة الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا و لایظلم ربک أحدا)سوره کهف (18)، آیه 49. "و کارنامه عمل در میان نهاده می‎شود، آنگاه مجرمان را از آنچه در آن [ثبت ] است بیمناک می‎بینی؛ و می‎گویند: ای وای بر ما! این چه نامه ای است که هیچ کوچک و بزرگی را فرو نمی گذارد جز این که آن را به شمار آورده است. آنچه را که مرتکب شدند حاضر یافتند؛ و پروردگار تو به هیچ کس ستم نمی کند." کوچک ترین عمل انسان، اگرچه در دل سنگ و یا در دوردست ترین نقطه عالم باشد، خداوند آن را خواهد آورد و حسابرسی خواهد کرد.سوره لقمان (31)، آیه 16) . هر کسی مسؤول عمل خویش است و بار گناه دیگری را بر عهده نمی گیرد.سوره انعام (6)، آیه 164) .

آری ! کسانی که موجب گمراهی بندگان خدا شده اند، علاوه بر گناه خود گناهی نیز به اندازه گناه گمراه شدگان بر دوش خواهند کشید.سوره نحل (16)، آیه 25. وقتی انسانها در چنان موقفی قرار می‎گیرند، آرزو می‎کنند ای کاش میان آنان و گناهانشان فاصله زیادی می‎افتاد.سوره آل عمران (3)، آیه 30. در مقابل، به لطف و کرم الهی اعمال خوب پاداش مضاعف خواهد داشت. (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)سوره انعام (6)، آیه 160) . "هر کس حسنه ای به جا آورد، برای او ده برابر آن است." در حالی که کیفر گناه افزایش نمی یابد و به اندازه و تأثیر گناه است: (و من جاء بالسیئة فلا یجزی الا مثلها)سوره انعام (6)، آیه 160) . "و هر کس گناهی به جا آورد، جزایی جز همانند آن نخواهد داشت."

ناوبری کتاب