صفحه ۲۸۹

بودند و به آنها گفته می‎شد که جهانی با چنان عظمت ساخته خواهد شد، باورشان نمی شد و شاید استبعاد و انکارشان بیش از تحقق معاد بود. خداوند با قاطعیت و سوگند یاد می‎کند که به پروردگارت قسم آنها را زنده و گردآوری خواهیم کرد: (فو ربک لنحشرنهم...)سوره مریم (19)، آیه 68. و گوشزد می‎نماید که آفریدن نخست و تجدید حیات در آخرت نیست مگر همانند آفریدن یک تن؛سوره لقمان (31)، آیه 28. و نیز می‎فرماید: خلق مجدد انسانها او را خسته و ناتوان نمی کند.سوره احقاف (46)، آیه 33.

خداوند با قدرت فائق خود چنین مهمی را انجام خواهد داد. نمونه آن خلقت اولیه انسان است. انسانها می‎پرسند آیا امکان دارد پس از مردن دوباره زنده شوند؟ آیا توجه ندارند که قبلا نبوده اند و آفریده شده اند؟سوره مریم (19)، آیه 67. آری ! خداوند مردگان را زنده خواهد کرد و او بر همه چیز توانا است.

خداوند تجدید حیات مردگان را با همه بعید بودنش در نظر انسان، کاری آسان و سهل یاد می‎کند. (أو لم یروا کیف یبدء الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر).سوره عنکبوت (29)، آیه 19. خدایی که آن چنان قدرت دارد تا جهان با این عظمت و بزرگی را خلق نماید، چه استبعادی دارد که به مردگان حیات دوباره ببخشد؟سوره اسراء (17)، آیه 99. و اجزای پراکنده مردگان را از لابلای خاک و هر کجای دیگری که باشد جمع آوری نماید و به آنان زندگی بدهد. برخی از مشرکان استخوان پوسیده ای را از قبرستانی برداشته و به سراغ پیامبر(ص) آمدند و پرسیدند که چه کسی این استخوان پوسیده را دوباره زنده خواهد کرد؟ (قال من یحی العظام و هی رمیم ). و خداوند به پیامبرش وحی کرد که جواب بده: "همان کس که اول بار او را آفرید زنده اش می‎گرداند؛ و او به هر آفریده ای آگاه است."سوره یس (36)، آیات 78 - 79.

ناوبری کتاب