صفحه ۲۸۴

الواحد القهار)سوره غافر (40)، آیه 16) . "امروز فرمانروایی از آن کیست ؟ از آن خداوند یکتای قهار است." در این روز اسباب و علل و رابطه ها قطع می‎شود.

بار دیگر در صور دمیده می‎شود. این بار بانگ بیدار باش و زنده شدن است. با این نفخ همه از قبرها و از حالت بی هوشی و مرگ خارج می‎شوند.سوره زمر (39)، آیه 68. همه فوج فوج در صحرای محشر جمع می‎شوند.سوره نباء (78)، آیه 18) . مردم از شدت سختی آن همانند افراد مست، کنترلی بر قوای خود ندارند.سوره حج (22)، آیات 1) - 2. توان خود را برای ایستادن از کف می‎دهند. قلب های گنهکار از ترس به شدت می‎تپد.سوره نازعات (79)، آیه 8. خردسالان از سختی آن روز پیر می‎شوند.سوره مزمل (73)، آیه 17) . نزدیک ترین خویشاوندان از یکدیگر فرار می‎کنند.سوره عبس (80)، آیات 33 - 37. گنهکار دوست دارد هر چه دارد فدا کند تا نجات پیدا کند.سوره یونس (10)، آیه 54؛ سوره آل عمران (3)، آیه 91. روزی است که مقدار آن پنجاه هزار سال است؛سوره معارج (70)، آیه 4. در حدی که زیانکاران می‎پندارند تنها ساعتی از روز را در دنیا زندگی کرده اند.سوره یونس (10)، آیه 45. زمین قیامت زمینی دیگر، و آسمان آن آسمان دیگری خواهد بود؛سوره ابراهیم (14)، آیه 48. و همه چیز ناآشنا و غریب. کافران وقتی به سرعت سر از قبر و از دل خاک بیرون می‎آورند، به سوی عرصه محشر روان می‎شوند در حالی که چشم هایشان خاشع و چهره هایشان را غبار ذلت گرفته است.سوره معارج (70)، آیات 43 - 44. در آن روز انسانها حسرت و افسوس می‎خورند.سوره مریم (19)، آیه 39. و دستان خود را از فرط ناراحتی گاز می‎گیرند و اظهار می‎دارند: ای کاش راه پیامبر خدا را برگزیده بودم و ای کاش فلان شخص را به عنوان دوست خود

ناوبری کتاب