صفحه ۲۸۳

نزدیک شد و قرص ماه دونیم گشت." زمان با سرعت تمام در حال گذر است و عمر جهان و انسان رو به پایان می‎رود. خدایی که بر همه عالم اشراف کامل دارد و از جایگاه برتر و بالاتر ناظر امور است، به خوبی شاهد گذران سریع عمر جهان است و پایان خط آن را می‎بیند و به انسانها هشدار می‎دهد که از خواب گران بیدار شوید! اما انسانها در حالی که سرمایه عمرشان در حال تمام شدن است، همچنان به بازیگری مشغولند و از بر باد رفتن سرمایه شان غافل. (ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه و هم یلعبون ‏ لا هیة قلوبهم...)سوره انبیاء (21)، آیات 2 - 3. "هیچ پند تازه ای از پروردگارشان نیامد مگر این که آن را شنیدند، در حالی که بازی می‎کردند؛ و دلهایشان مشغول است."

آری ! دل را غرق در لذات دنیا کردن و از واقعیات عالم بی خبر نگه داشتن، نه تنها موجب می‎شود که نزدیکی قیامت را جدی نگیریم که گاه آن را به مسخره می‎گیریم و ناشدنی... .سوره یونس (10)، آیه 48. اما باید به هوش باشیم و بدانیم ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، چه دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم، چه دل در گرو جای دیگری داشته باشیم و چه نداشته باشیم، قیامت واقع شدنی است و وقوع آن چنان هراسناک است که هیچ کسی را در آن لحظه توان چاره اندیشی نیست و از صحنه آن امکان فرار وجود ندارد. وقوع آن به قدری نزدیک و نزد پروردگار آسان است که همانند یک چشم بر هم زدن می‎باشد. (و ما أمر الساعة الا کلمح البصر أو هو أقرب )سوره نحل (16)، آیه 77. "و کار قیامت جز مانند یک چشم بر هم زدن یا نزدیک تر از آن نیست."

اهوال قیامت

وقتی که همه موجودات زنده جز ذات مقدس پروردگار و هر کسی را که او بخواهد می‎میرند،سوره زمر (39)، آیه 68. در این حال خداوند ندا می‎دهد: (لمن الملک الیوم لله

ناوبری کتاب