صفحه ۲۸۲

زمان قیامت

روزی قیامت برپا خواهد شد، ولی کسی از زمان دقیق آن خبر ندارد. خداوند علم به زمان وقوع قیامت را جزء علوم اختصاصی (اسماء مستأثره) خود قرار داده و کسی را از آن خبردار نکرده است. مشرکان مکه در عصر پیامبر(ص) از آن حضرت درباره زمان قیامت می‎پرسیدند. خداوند به آن بزرگوار وحی کرد که به مشرکان بگو: "آگاهی از آن تنها در اختیار خداوند است."سوره اعراف (7)، آیه 187) . دلیل و رمز و راز پنهان ماندن وقت قیامت این است که همانند برخی امور دیگر، گاهی جهل به چیزی برای انسان سودمندتر و مفیدتر از علم به آن است. اگر انسانها به همه حوادث آینده که سرنوشت آنها را دگرگون و زیر و رو می‎کند آگاهی داشته باشند، اقدام به هیچ کاری نمی کنند. نگرانی از رخدادهای سخت و تلخ و شکننده آینده، آنها را به سرعت از پا در می‎آورد. اگر بدانند که در چه وقت خواهند مرد، زندگی برایشان سخت و غیر قابل تحمل خواهد شد؛ تن به کاری نخواهند داد و نا امید و سرخورده خواهند شد و نظام زندگی از هم فرو خواهد ریخت. بنابراین بهتر است این راز سر به مهر برای همیشه بماند تا انسانها بتوانند زندگی روزمره شان را با رعایت اصول و توجه به وظایف به راحتی دنبال کنند. اگر چنین نبود، برای خداوند مانند همه حقایق دیگر فاش کردن آن هزینه و یا ضرری نداشت.

نزدیکی قیامت

وقوع هنگامه دشوار قیامت نه تنها قطعی است که نزدیک هم هست.سوره انبیاء (21)، آیه 1) . حادثه بزرگ قیامت به قدری قریب الوقوع است که خداوند از آن با فعل ماضی که دلالت بر زمان گذشته دارد خبر داده است. (اقتربت الساعة وانشق القمر)سوره قمر (54)، آیه 1) . "قیامت

ناوبری کتاب