صفحه ۲۷۵

مرگ

مرگ ضد حیات مادی است و با آن موجود زنده از تحرک باز می‎ماند و بی هیچ توانی تبدیل به جسمی بی خاصیت می‎شود. این حالت به حسب ظاهر نوعی نابودی است، ولی همان گونه که در روایت آمده پلی است برای گذر از یک سو به سویی دیگر. "فما الموت الا قنطرة"مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 154، حدیث 9. "مرگ چیزی جز پل نیست." تعبیر پل برای مرگ، و نیز تعبیر قرآن از آن به "توفی"سوره سجده (32)، آیه 11) ؛ سوره زمر (39)، آیه 42. نشان می‎دهد که آنچه با مرگ اتفاق می‎افتد جدا شدن روح از بدن است. "توفی" گرفتن چیزی به صورت کامل است؛ و به کار بردن این کلمه برای تشریح مرگ، دلالت می‎کند بر این که مرگ نابودی نیست بلکه نوعی جابجایی است. از پیامبراکرم (ص) روایت شده که فرمودند: "شما برای ماندن آفریده شدید نه برای نابودی": "ما خلقتم للفناء، بل خلقتم للبقاء".آمدی، غرر الحکم، ص 133، حدیث 2291؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 6، ص 249. مرگ مانند خود حیات به دست خداوند است.سوره زمر (39)، آیه 42؛ سوره یونس (10)، آیه 104) . و برای آن مأمورانی گمارده است که گاهی مرگ را به آنها نسبت داده است.سوره نحل (16)، آیه 32؛ سوره سجده (32)، آیه 11) .

مرگ دست آدمی را از دنیا کوتاه می‎کند و بین او و عمل و اختیارش جدایی می‎اندازد. پس از مرگ تنها باید در انتظار عملکرد خویش بود و هیچ کاری برای کسی که مرگ او را فراگرفته ممکن نیست.

سختی و راحتی جان دادن

بر حسب آیات قرآن و روایات، وقوع مرگ با اخراج روح از بدن و به تعبیری با قبض روح تحقق پیدا می‎کند. چنین عملی در میان انسانها تفاوت دارد. تفاوت قبض

ناوبری کتاب