صفحه ۲۶۸

عزیزی نشستن که غایب است و هر آن امید می‎رود که او از پس پرده غیبت به درآید، حالتی اسرارآمیز و قدسی به وجود می‎آورد. همین وضعیت باعث تلطیف احساسات شده و عواطف وی ساخته و پرداخته می‎شود. این در بعد روحی و تربیتی قضیه است؛ اما از بعد اجتماعی، انتظار فرج روحیه ظلم ستیزی و مبارزه با ستمگران را - به منظور آماده کردن زمینه برای قیام مهدی (عج) - در انسان تقویت کرده و به طور دائم حالت آماده باش و تحرک را در منتظران فراهم می‎کند.

خداوندا ما را از منتظران امام عصر (عج) قرار بده و از زمره یاران آن بزرگوار به حساب آور که در رکابش به فیض شهادت نایل می‎آیند. آمین یا رب العالمین.

ناوبری کتاب