صفحه ۲۵۶

می‎فرمودید خداوند، فرزندی به من عطا خواهد کرد. حال که خداوند آن پسر را عطا کرده، اگر اتفاقی بیفتد و شما از دنیا بروید - خداوند آن روز را نیاورد - به چه کسی مراجعه کنیم ؟ امام رضا(ع) با دست خود به امام جواد(ع) اشاره کرد. صفوان به امام گفت: قربانت گردم این پسر بچه هنوز سه ساله است ! امام (ع) جواب داد: "اشکال ندارد و از این جهت نقصی به او نیست. عیسی (ع) حجت خدا بر مردم بود در حالی که سه ساله بود."همان، ص 383، حدیث 2.

در نقل دیگری آمده است که به امام جواد(ع) گفته شد: بعضی نسبت به امامت شما با این سن کم حرف دارند، حضرت با اشاره به قصه سلیمان (ع) و داود(ع) فرمود: "خداوند به داود وحی کرد تا سلیمان را در حالی که کودک بود و گوسفند می‎چرانید به جانشینی خود انتخاب کند."همان، حدیث 3.

آخرین حجت خدا

عقیده به یک منجی و امید به ظهور یک دولت جهانی و برپا کننده عدالت، کم و بیش در همه ادیان وجود دارد. در دین یهود، مسیحیت و حتی در مذاهب هندو، زرتشت و بودا، بشارت به مصلح آسمانی آمده است. در مزامیر داود - که امروزه جزء عهد قدیم (تورات) است - آمده: "و اما نسل شریر منقطع می‎شوند و صالحان وارث زمین خواهند شد و در آن همیشه سکونت خواهند کرد."مزامیر، مزمور 37، آیه 22 و 23. و در جای دیگری از آن آمده است: "متبرکان خدا وارث زمین خواهند شد، اما ملعونان وی منقطع خواهند شد."همان، آیه 29.

همین عقیده سبب شده که انسانها با همه سختی ها، تلخی ها و ستم هایی که بر آنها روا می‎شود، هیچ گاه نا امید و سرخورده نشوند و به تداوم زندگی امیدوار باشند.

ناوبری کتاب