صفحه ۲۵۲

نجاشی در کتاب رجال خود از قول حسن بن علی بن وشاء نقل می‎کند که در مسجد کوفه نهصد شیخ را یافتم که همه می‎گفتند: جعفربن محمد چنین حدیث کرده است.رجال نجاشی، ص 40، رقم 80، ذیل زندگی نامه حسن بن علی وشاء.

کسی مدعی نبوده و نیست که این بزرگواران همه علوم خود را از دیگران گرفته اند و در مکتبی درس خوانده اند. این علوم از سوی خود آنان نشر یافته و فراوانی علم آنان بدون این که در نزد کسی درس خوانده باشند، ثابت می‎کند که آنان علم الهی داشته اند تا همان نقشی را که پیامبر برای امت داشت آنان نیز دارا باشند.

آنچه لزوم تمسک به اهل بیت پیامبر(ص) و امامان دوازده گانه را ایجاب می‎کند، تعیین آنها از ناحیه رسول خدا(ص) و ریشه گرفتن علوم آنان از علم پیامبر(ص) است. امیر المؤمنین (ع) در این باره می‎فرماید: "آگاه باشید ما خاندانی هستیم که منشاء علوم ما علم خداست و نیز آنچه از پیامبر(ص) شنیده ایم، اگر از آثار ما پیروی کنید به راههای ما هدایت خواهید شد و پرچم حق در دست ماست. آگاه باشید!... که خداوند بزرگ به اطاعت افراد معینی (دوازده امام اهل بیت) فرمان داده و پیامبر(ص) نیز مردم را بدانها راهنمایی کرده و آنها را تعیین کرده است. خداوند وجود آنان را بر خیر سرشته و هرآنچه را از کرامت لازم بوده به آنان آموخته است. آنان به علومی که از پیامبر(ص) در نزدشان است می‎نگرند (و با توجه به آن، احکام و معارف را تبیین می‎کنند)."طبری، ابن رستم، المسترشد، ص 561، حدیث 238.

امام صادق (ع) نیز پیامبر(ص) و علی (ع) را منشاء علوم ائمه (ع) معرفی کرده و فرموده است: "گاهی نیز از طریق الهام از امور آگاه می‎شویم."کلینی، کافی، ج 1، ص 264، حدیث 2.

امام باقر(ع) فرمود: "... نباید تصور کرد که خداوند اطاعت از اولیای خود را بر بندگانش واجب کند اما اخبار زمین و آسمان را از آنان مخفی کند و آن علوم اصلی

ناوبری کتاب