صفحه ۲۵۱

برگزیدگی ائمه (ع)

ائمه (ع) انسانهایی برگزیده بودند. همان گونه که خداوند از میان مردم پیامبران را برمی گزیند تا پیام رسان او باشند و رهبری معنوی را بر عهده بگیرند، ائمه (ع) نیز به منظور ایفای نقش امامت دینی مردم برگزیده شده اند. در میان امت های پیشین نیز بوده اند کسانی که به وصایت برگزیده شده بودند؛ مانند آل ابراهیم و آل عمران که برگزیدگان خدایند،سوره آل عمران (3) آیات 33 - 34. خداوند درباره امت اسلام نیز می‎فرماید: (ثم أورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا)سوره فاطر (35)، آیه 32. "برگزیدگان از بندگان خود را وارث کتاب [قرآن ] گردانیدیم." از امام صادق (ع) نقل شده: "لنا من رسول الله الولادة و لنا من کتاب الله الوراثة"طبری، ابن رستم، المسترشد، ص 600. "ما فرزندان پیامبر(ص) و وارث کتاب خداییم."

شایستگی ائمه (ع)

علاوه بر نصوص معتبر و متعددی که درباره امامت ائمه (ع) وجود دارد، شخصیت برجسته آنان و کمالاتی که واجد آنها بوده اند، ایجاب می‎کند که پیشوایی مردم بر عهده آنان باشد. ائمه (ع) منشاء بسیاری از علوم اسلامی هستند. هیچ فردی در مقام علمی و معنوی، پس از پیامبر به شایستگی آنان نمی رسد. و کسی در علم و فضل آنان تردیدی به خود راه نداده است. نمونه آن امام باقر(ع) و امام صادق (ع) است که وقتی فرصتی برای آنان فراهم آمد، علوم خود را آشکار کردند و شاگردان فراوانی در مکتب خود تربیت نمودند. ابوزهره از دانشمندان معاصر مصری زنده در سال 1390) ق. درباره نقش امام باقر(ع) می‎گوید: "کان مقصد العلماء من کل البلاد الاسلامیة"ابوزهره، الامام الصادق، ص 18) . "او مورد مراجعه دانشمندان از همه بلاد اسلامی بود."

ناوبری کتاب