صفحه ۲۴۹

این قبیل روایات دلالت می‎کنند که در هر زمانی باید امام به حق وجود داشته باشد، تا زمین از حجت خدا خالی نبوده و مردم با شناخت وی از جاهلیت نجات یابند.

دسته دوم روایاتی اند که در آنها تعداد و هویت جانشینان و اوصیای پیامبر(ص) معرفی شده اند. سیصد روایت درباره تعداد خلفای پیامبر(ص) از طرق مختلف وارد شده که در همه اینها بر عدد دوازده تأکید شده است. اگر اخبار دیگری برخلاف عدد یاد شده باشد، یا باید تأویل شود و یا کنار گذاشته شود؛ زیرا روایات متواتر دلالت دارند که ائمه (ع) با امام علی (ع) مجموعا دوازده نفرند.

در منابع اهل سنت نیز روایاتی قریب به یک مضمون از رسول خدا(ص) درباره دوازده تن بودن خلفای پیامبر نقل شده است. مثل: "یکون من بعدی اثنی عشر امیرا"سنن ترمذی، کتاب الفتن، باب 46، ج 4، ص 434، حدیث 2223. "پس از من دوازده امیر خواهد بود"؛ و یا "لایزال هذا الامر عزیزا الی اثنی عشر خلیفة"صحیح مسلم، کتاب الامارة، ج 12، ص 202؛ نعمانی، کتاب الغیبة، ص 175) ؛ چاپ دیگر، ص 125، باب 6؛ طبرسی، اعلام الوری بأعلام الهدی، ج 2، ص 157) - 165) . "این امر همواره عزیز است تا دوازده خلیفه." منظور از دوازده نفر کسانی هستند که مستحق امر خلافت هستند. یعنی شرایط امامت را از قبیل عدالت، علم و... دارا هستند.برای تفصیل، ر.ک : دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 377.

در کتاب شریف اصول کافی سیزده باب درباره معرفی ائمه (ع) با نام و مشخصات آنان وجود دارد. یک باب از آن مربوط به نص بر امامت ائمه (ع) است و دوازده باب آن به معرفی یکایک امامان دوازده گانه (از حضرت علی (ع) تا حضرت مهدی (عج" توسط امام یا امامان پیشین یا از سوی پیامبر(ص) اختصاص دارد.کلینی، کافی، ج 1، کتاب الحجة، ص 286 - 329.

ناوبری کتاب