صفحه ۲۴۴

قرار ندادن او زیردست هیچ کس، و بستن درهای خانه های همگان به مسجد خود جز خانه علی (ع).طبرسی، اعلام الوری باعلام الهدی، باب 2 از رکن 2، ج 1، ص 315 - 321؛ و باب 4، ص 362 - 364.

پیامبر(ص) در مقام معرفی علی (ع) درباره آن حضرت تعابیر بلندی دارد:

پیشوای نیکان، آقای مسلمانان، امام متقین، پیشوای سفیدرویان، امیر دین، برادر رسول الله، پرچم هدایت، نور پیروان محمد(ص)، اولین مسلمان، جهاد کننده برای تأویل قرآن، صدیق اکبر، باب علم پیامبر(ص)، نفس پیامبرسید شرف الدین، المراجعات، ص 240 - 254؛ مظفر، دلایل الصدق، ج 2، ص 349 - 494. و... فضایلی است که از زبان پیامبر(ص) در حق علی (ع) گفته شده است.

این تعبیرها اگر صراحت درباره امامت علی (ع) نداشته باشند، حداقل کاشف از شایستگی های بسیاری برای آن حضرت هستند.سید شرف الدین، المراجعات، ص 256.

امیرمؤمنان (ع) نیز در احتجاج با اعضای شورای شش نفره تعیین شده از سوی عمر برای تعیین خلیفه، موقعیت خود را برمی شمارد و از حاضران نیز اعتراف می‎گیرد.طبری، ابن رستم، المسترشد، ص 332 - 364؛ طبرسی، اعلام الوری باعلام الهدی، ج 1، ص 360 - 373؛ عسقلانی، الصواعق المحرقة، ص 120) . از جمله برادری خود با رسول خدا(ص)، داشتن برادری چون جعفر طیار (رضوان الله علیه)، عمویی مثل حمزه (رضوان الله علیه)، پرچمدار رسول خدا(ص)، هلاک کننده مشرکان، جانشین رسول خدا(ص) در مدینه هنگام غزوه تبوک، جان دادن پیامبر(ص) در دامان او و غسل و کفن کردن آن حضرت با همکاری ملائکه، قصه خیبر و فرار دیگران، پایداری در جنگ های احد، خندق و مقابله با عمرو بن عبدود، و کسی که آیات (و السابقون السابقون )سوره واقعه (56)، آیه 10) . مباهله،(فمن حاجک فیه من بعد ما جأک من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا و أبناءکم و نساءنا و نساءکم و أنفسنا و أنفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکذبین )، سوره آل عمران (3)، آیه 61. ولایت (انما ولیکم الله و رسوله والذین ءامنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤتون الزکاة و هم راکعون )، سوره مائده (5)، آیه 55. و

ناوبری کتاب