صفحه ۲۲۴

هشام: آن حجت چه کسی است ؟

شامی: رسول خدا(ص).

و هشام می‎پرسد: پس از رسول خدا(ص) چه کسی حجت است ؟

شامی: کتاب و سنت.

هشام: آیا با کتاب و سنت اختلاف رفع می‎شود؟

شامی: آری.

هشام: اگر چنین است پس چرا من و تو اختلاف داریم ؟

سخن به اینجا که رسید مرد شامی ساکت شد و امام صادق (ع) که در خیمه اش نشسته بود رو به او کرد و فرمود: چرا حرفی نمی زنی ؟ مرد شامی گفت: اگر بگویم اختلاف نداریم دروغ گفته ام، و اگر بگویم کتاب و سنت از ما رفع اختلاف می‎کند به گزاف سخن گفته ام؛ زیرا قرآن و سنت تفسیرهای مختلفی دارد... ."کلینی، کافی، ج 1، ص 172، حدیث 2.

البته این نوع اختلاف ناشی از عدم آگاهی به حقایق است که با وجود امام و بیان او برطرف می‎شود، و حق طلبان آنچه را که لازم است از آن آگاه می‎شوند. اختلاف پس از آگاهی نیز وجود دارد، که گاهی به انگیزه مسائل نفسانی است و وجود و عدم امام در آن تأثیری ندارد و حل آن بسته به این است که انسانها خود را اصلاح کنند. فلسفه وجود امام معصوم را پس از پیامبر(ص) می‎توان تداوم رسالت نبی به منظور نهادینه کردن اندیشه صحیح دینی دانست و این هم با ارائه راهی صحیح در عرصه های مختلف باورهای دینی تحقق می‎یابد. یعنی امامان معصوم همین که در امور فقهی، تفسیر قرآن و باورهای اصیل دینی راهی را هموار کنند که مطمئن ترین راه برای دینداری باشد، به رسالت خویش عمل کرده اند و تداوم ظهور همیشگی آنان در میان مردم هم ضرورتی ندارد. خداوند عقل را به مثابه حجتی قوی قرار داده و این حجت به همراه آموزه های رسیده از معصومان در صورت رعایت ملاکهای

ناوبری کتاب