صفحه ۲۲۲

موجودات را فراهم کند،سوره طه (20)، آیه 50. اقتضا دارد که زمینه های رشد و سعادت انسانها را نیز فراهم آورد؛ و رشد انسانها علاوه بر تنظیم و وضع مقررات، نیاز به الگوی عملی دارد، و تحقق آن با انسانهایی ممکن است که در عین برخورداری از ویژگی های انسان زمینی، از خطا و گناه مبرا باشند.طوسی، خواجه نصیرالدین، کشف المراد، ص 363؛ طبرسی، اعلام الوری بأعلام الهدی، ج 1، ص 313، باب 2 از رکن 2.

همان گونه که در فلسفه بعثت انبیا گفته شد، یکی از دلایل بعثت پیامبران اتمام حجت بر مردم است.سوره نساء (4)، آیه 165) . نیاز به حجت مسأله ای همیشگی است. به هر دلیلی که در گذشته نیاز به حجت بوده، پس از ختم رسالت این نیاز باقی است. تفسیرهای گوناگون از دین، و اختلاف مذاهب نشان می‎دهد که بدون حجت الهی که نظر او صائب و مطاع باشد، رسیدن به حقیقت دین و نظر نهایی ممکن نیست. از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است: "اللهم انک لاتخلی ارضک من حجة لک علی خلقک"کلینی، کافی، ج 1، ص 178، حدیث 7. "پروردگارا! تو زمین را از حجت خود بر مردم خالی نمی گذاری." قریب به همین مضمون از امام صادق (ع) نقل شده است که خداوند با عظمت تر و بزرگ تر از آن است که زمین را بدون امام عادل رها کند.همان، حدیث 6. در چند روایت آمده است که حتی اگر در زمین دو نفر باشند، یکی از آن دو حجت خدا خواهد بود.همان، ص 179) و 180، حدیث 1) - 5.

امام رضا(ع) در پاسخ به فضل بن شاذان که پرسید فلسفه تعیین اولی الامر و اطاعت از آنان چیست، فرمود:

«1 - خود احکام و حدود به تنهایی برای جلوگیری از فساد کافی نیست و شخص امینی لازم است تا از تجاوز به آنها جلوگیری کرده و آنها را اجرا کند. هیچ کس حاضر نیست منافع و لذات خود را به خاطر فساد دیگران از دست بدهد.

ناوبری کتاب