صفحه ۲۱۳

است و فراتر از کار بشر است. عرب در آن روزگار به اسلوب های مختلف کلام آشنا بود. زیبایی های یک سخن را خوب می‎شناخت. اگر در قرآن یک مورد از ابتذال در سبک سراغ داشت، یقینا آن را به رخ می‎کشید و برجسته می‎کرد؛ چرا که آنان از هر وسیله ای برای مقابله با پیامبر(ص) استفاده می‎کردند.

ولید بن مغیره که سخن شناس عصر خود بود در انجمن قریش راجع به قرآن چنین گفت: به خدا سوگند کلامی که از محمد شنیدم شباهتی به کلام هیچ انسان و جنی ندارد. سخنش برتری و زیبایی ویژه ای دارد. شاخسارش پر میوه و دامنه اش ریشه های فراوان و پر برکتی دارد. گفتاری برجسته است و هیچ سخنی از آن برجسته تر نیست. و برتر از آن است که بتوان با آن به معارضه پرداخت.طبرسی، مجمع البیان، ج 5، ص 387، ذیل آیه 11، از سوره مدثر.

مهمتر این که تعلیمات عرضه شده با این قالب و اسلوب، از آسمانها و افلاک و کرات آسمانی تا موجودات زمینی، از اعماق دریاها و امور کشتیرانی تا پدیده های جوی و بارش باران و برف و وزش بادها، از شگفتی های جهان جانوران تا عجایب رویش گیاهان و پدید آمدن چشمه ها و باغ ها، از رموز خلقت انسان تا پیدایش کوهها و بالاخره از اخلاق تا اقتصاد و جامعه، از معنویات و مادیات، ماهیت گروههای مختلف اجتماعی، آینده جهان و بشریت و هزاران موضوع ریز و درشت، در آن گرد آمده است و هرچه زمان بگذرد موضوعات جدیدتری از آن استنباط می‎شود.

متواتر و قطعی بودن نص قرآن

در میان تمام مسلمانان اجماع است که قرآن زبان به زبان و سینه به سینه با تواتر از پیامبراکرم (ص) رسیده و از هر تصرف و دستبردی مصون مانده است. بزرگان شیعه از شیخ صدوق و شیخ مفید و شیخ طوسی و سید مرتضی و طبرسی گرفته تا دانشمندان معاصر همگی و به نمایندگی علمای شیعه اعلام کرده اند که قرآن کنونی

ناوبری کتاب