صفحه ۲۱۱

نسبت به یک سوره سوره بقره (2)، آیه 23. یا آوردن کلامی مشابه.سوره طور (52)، آیه 34. خیلی ها به فکر معارضه افتادند. چه بسا در خلوت با خود اندیشیدند که چیزهایی را سرهم بندی کنند و چنان هم کردند، اما وقتی با قرآن مقایسه می‎کردند جرأت اعلام نداشتند. عده ای که به خود جرأت دادند تا معارضه خود را علنی کنند، آنچه ساختند و عرضه کردند هیچ گاه نتوانست کاری از پیش ببرد و ناتوانی آنان را از رویارویی در برابر قرآن آشکار کرد. قرآن پیشاپیش این تعجیز را بدین گونه اعلام داشته است: (قل لئن اجتمعت الانس و الجن علی أن یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا)سوره اسراء (17)، آیه 88. "بگو: اگر انس و جن متحد شوند که مانند این قرآن کتابی بیاورند، هرگز نمی توانند؛ هرچند همه پشتیبان یکدیگر باشند."

آنچه مخالفان پیامبر(ص) دنبال می‎کردند، ظاهرا امر فصاحت و بلاغت قرآن بود و در این زمینه شکست خوردند. بی گمان آنچه قرآن را به عنوان کتاب آسمانی برتر و برجسته کرده، محتوای ماندگار و کارساز او برای بشریت است. و از این رو اعجاز قرآن منحصر در جنبه های ادبی آن نیست.

در قرآن اخبار غیبی فراوانی مطرح شده و از حوادث آینده خبر داده شده است. قصه های گذشتگان اعم از انبیا و شخصیت های تاریخی همانند لقمان، فرعون، نمرود و ملکه سبا بازگو شده است. از تصمیماتی که مخالفان پیامبر(ص) می‎گرفتند پرده برداشته می‎شد؛ مثل آنچه در دارالندوه درباره قتل و یا تبعید پیامبر(ص) اتفاق افتاد: (و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک أو یقتلوک أو یخرجوک ).سوره انفال (8)، آیه 30. و نیز محفل منافقان که در آن بر ضد پیامبر(ص) تصمیم گیری می‎شد: (اذ یبیتون ما لا یرضی من القول ).سوره نساء (4)، آیه 108) . همچنین قرآن از پیروزی قریب الوقوع رومیان بر ایرانیان خبر داد.سوره روم (30)، آیات 1) - 6. این پیشگویی زمانی بود که پیامبر یار و یاوری نداشت و چنین پیشگویی با جار و

ناوبری کتاب