صفحه ۲۰۹

کردند مرا از نماز شب بازداشت. و آنگاه دستور داد تا آن را به صورت یک لا کنند تا آن حضرت احساس راحتی نداشته باشد.مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 217، حدیث 5.

امام باقر(ع) درباره پیامبر(ص) فرمود: "رسول الله هیچ درهم و دیناری و عبد و کنیزی را به ارث، و هیچ گوسفند و شتری را بر جای نگذاشت. موقعی که رحلت کرد، زره آن حضرت نزد یک یهودی به خاطر بیست صاع جو که برای خرجی خانواده اش گرفته بود گرو بود."همان، ص 219، حدیث 8. و نیز از علی (ع) نقل شده که پیامبراسلام (ص) تا زنده بود سه روز از نان گندم خود را سیر نکرد.همان، ص 220، حدیث 15) . امام باقر(ع) از قول آن حضرت نقل کرده است که از پنج خصلت دست بردار نیستم: غذا خوردن با بردگان در روی زمین، سوار شدن بر الاغ که تنها پلاسی برگرده دارد، دوشیدن بز، پوشیدن جامه پشمین و سلام کردن به کودکان.همان، ص 215، حدیث 2؛ و ص 220، حدیث 11) .

معجزه پیامبراسلام (ص)

همان طور که پیشتر گفتیم هر پیامبری برای اثبات نبوت و حقانیت خود، معجزه ای داشته است. پیامبراکرم (ص) از آن جهت که خاتم انبیاست، باید معجزه ای به تناسب خاتمیت خود ارائه می‎داد که تا پایان عالم، این معجزه ماندگار و اثبات کننده حقانیت آیین و نبوت او باشد؛ و چنین نیز کرد.

در عصری که عرب به شیوایی گفتارش می‎بالید و قبایل مختلف در عرصه فصاحت و بلاغت، در شعر و گفتار به رقابت می‎پرداختند، و در همان دوره ای که عرب جاهلی با افتخار معلقات هفتگانه نام هفت قصیده از شاعران عرب است که به رسم تفاخر به دیوار کعبه آویزان کرده بودند تا واردان آنها را تماشا کنند. را به دیوار کعبه آویزان کرده بود، و در

ناوبری کتاب