صفحه ۲۰۴

سیره رسول اکرم (ص)

در حدیث مشهوری از پیامبر(ص) آمده است: "ادبنی ربی فأحسن تأدیبی"مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 210؛ طبرسی، مجمع البیان، ج 5، ص 333، ذیل آیه 4 از سوره قلم. "پروردگارم مرا ادب کرد و نیک ادب کرد." و نیز فرمود: "انا ادیب الله و علی أدیبی"مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 231. "من دست پرورده خداوندم و علی (ع) دست پرورده من است."

پیامبر(ص) شخصیتی الهی داشت و یگانه آفرینش بود. تمام اعمال و رفتارش الهی بود. در روایتی آمده است که "خداوند پیغمبرش را به بهترین وجه تربیت کرد و هنگامی که ادب را کامل کرد فرمود: تو همانا دارای اخلاق بزرگوارانه ای هستی. (و انک لعلی خلق عظیم ).سوره قلم (68)، آیه 4. پس از این بود که امر دین و امت را به او واگذار کرد تا بندگان خدا را راهنمایی و تربیت کند."کلینی، کافی، ج 1، ص 266، حدیث 4؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 17، ص 4، حدیث 3. و به همین جهت بود که او را الگوی تمام عیار قرار داد. (لقد کان لکم فی رسول الله أسوة حسنة )سوره احزاب (33)، آیه 21. "همانا رسول خدا برای شما سرمشقی نیکو است." برای آشنایی بیشتر با ابعاد شخصیت آن بزرگوار، برخی از سیره آن حضرت را مرور می‎کنیم.

عبادت

رسول اکرم (ص) موظف بود شب زنده داری کند و نافله شب را به جا آورد و قرآن قرائت نماید. خداوند به او فرمان داده بود: مقداری از شب را بیدار و به عبادت مشغول باش، باشد که خدایت تو را به مقام محمود مبعوث گرداند.سوره اسراء (17)، آیه 79. پیامبراسلام (ص) بالاترین افتخارش این بود که عبد خدا باشد. خداوند متعال در قرآن کریم از او به عنوان عبد خود یاد کرده است.سوره اسراء (17)، آیه 1) . او قبل از رسالت نیز بخشی از

ناوبری کتاب