صفحه ۲۰۲

فرعون را دعوت کنند) سپس گفت: "فهلا القی علیهما اساورة من ذهب ؟": "چرا دستبندهای طلایی ندارند؟" ولی خداوند به پیغمبرانش قدرت تصمیم گیری و نیروی اراده داده است؛ و آنچه به چشم دیگران امتیاز به حساب می‎آید آنان را در همان جهت ضعیف قرار داده است."سیدرضی، نهج البلاغه، خطبه 192) (قاصعه)، ص 291.

و در کلام دیگری می‎فرماید: "برای تو کافی است تا پیامبر(ص) را الگوی خود قرار دهی... که از نوشیدنی ها و زیورهای دنیا بهره ای نبرد؛ یا می‎خواهی موسی (ع) را مثال بزنم که هنگام فرار از مصر علف های سبز صحرا را خورده بود و بر اثر لاغری رنگ آن سبزی از پوست بدنش نمایان بود؛ یا داود(ع) را که با دست خود از برگ درخت خرما سبدی می‎بافت و دنبال مشتری می‎گشت تا از درآمدش نان جوینی تهیه کند؛ و عیسی (ع) که متکایش سنگ، لباسش خشن و چراغ شب او ماه آسمان بود، نه او را فرزندی بود و نه همسری که به آنان سرگرم شود و نه مال و ثروتی داشت که به دنبال آنها برود، مرکبش پاهای او و خادمش دست های او بودند؛ و پیامبراسلام (ص) را مثال بزنم در حالی که دنیا به او رو کرده بود او آن را نپذیرفت، دنیا را حقیر پنداشت، با دستان خود کفش و لباسش را می‎دوخت و بر الاغ بدون پالان سوار می‎شد و حتی بر ترک خود شخص دیگری را نیز سوار می‎کرد."همان، خطبه 160، ص 226 - 228.

خاتم انبیا

پیامبر اسلام حضرت محمد بن عبدالله (ص) در سال 570 میلادی به دنیا آمد.آنچه در تاریخ وقت آن معین و مسلم است یکی هجرت پیامبر6 است که در روز شنبه هشتم ربیع الاول بوده و مطابق با 20 سپتامبر سال 622 م است؛ سن حضرت به هنگام هجرت در حدود پنجاه و دو سال بوده است؛ و دیگری وفات پیامبر6 می‎باشد، با این محاسبه می‎توان تولد تقریبی پیامبر را همان سال 570 م دانست. او پیش از تولد، پدرش را و در شش سالگی مادرش را از دست داد. یتیم شش ساله

ناوبری کتاب