صفحه ۱۹۷

الدین و لا تتفرقوا فیه )سوره شوری (42)، آیه 13) . "تشریع کرد آیینی را برای شما مسلمانان، همان آیینی را که به نوح سفارش کرد و آنچه را که به تو وحی کردیم و نیز آنچه را به ابراهیم، موسی و عیسی سفارش کردیم: دین خدا را برپا دارید و هرگز در آن اختلاف نکنید." و آیه دیگر مربوط به گرفتن میثاق از پیامبران به ویژه گرفتن پیمان شدید از پنج نفر است.سوره احزاب (33)، آیه 7. باری اینان پیامبران صاحب شریعت بوده اند که به اقتضا و تناسب روزگار خود برای مردم، آیین و شریعتی را اعلام نمودند.

بشر بودن انبیا

پیامبران بشر و از جنس مردم بودند و بالطبع کارهای روزمره شان همانند هر انسان دیگری بود. آنان مثل همه مردم خورد و خواب داشتند. (و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین )سوره انبیا (21)، آیه 8. "و ایشان را جسدی که غذا نخورند قرار ندادیم، و جاویدان هم نبودند." آنان به استراحت نیاز داشتند، ازدواج می‎کردند، اهل کار و فعالیت بودند، بیماری و مداوا داشتند، و سرانجام مثل همه تسلیم مرگ می‎شدند. از جنس بشر بودن انبیا، برای عده ای از مخالفان آنان بهانه ای شده بود که "چرا پیامبر همانند انسانها غذا می‎خورد و در کوچه و بازار رفت و آمد می‎کند"سوره فرقان (25)، آیه 7. و یا در انکار نبوت آنان اظهار می‎داشتند: (ان أنتم الا بشر مثلنا)سوره ابراهیم (14)، آیه 10) . "شما جز بشری مانند ما نیستید." پاسخ انبیا این بود که آری ما بشریم؛ ولی خداوند بر هر کس از بندگانش که بخواهد منت می‎گذارد و او را به مقام نبوت می‎رساند.سوره ابراهیم (14)، آیه 11) . برخی مردم از این که بشری برای مقام پیامبری برگزیده شده است، اظهار شگفتی می‎کردند.سوره اعراف (7)، آیه 69؛ سوره یونس (10)، آیه 2.

ناوبری کتاب