صفحه ۱۶۸

رفتارهای غیراخلاقی بشر و برخاسته از اختیار و توانی است که در وجود آنها نهفته و انسانها برای رسیدن به مقاصد خود، با دیگران دچار تضاد شده و در نتیجه حق کشی روی می‎دهد. و پاره ای دیگر از شرور صرفا از جهت نگاه عرفی شر است، مانند مرگ و میرها؛ در حالی که در ذات آنها شری وجود ندارد. جمعی دیگر از شرور مربوط به ساختار عالم و ناشی از تفاوتهای پدیده هاست که لازمه وجود آنهاست.

در یک کلام همه چیز را خداوند آفریده و حکیمانه هم آفریده است. اتفاقات ناگوار اموری نسبی اند و ناشی از ذات طبیعت و لازمه حرکت آن به سوی هدف می‎باشند؛ و نیز برخاسته از حق کشی هایی است که از سوی انسانها صورت می‎گیرد و خداوند آنها را نمی پسندد و برای جلوگیری از آنها دستورالعمل و قانونهایی را تشریع و در اختیار انسانها قرار داده است.

ناوبری کتاب