صفحه ۱۴۵

و من در برابر خدا بیزاری می‎جویم از کسانی که درباره ما غلو می‎کنند و ما را فوق حد خودمان بالا می‎برند؛ مانند بیزاری عیسی بن مریم از نصارا. خداوند فرمود: ای عیسی بن مریم ! آیا تو به مردم گفته ای که مرا و مادرم را دو خدا بگیرید... خداوند فرمود: مسیح از این که بگوید بنده خداست ابایی ندارد. و خداوند گفته است: مسیح پسر مریم، جز پیامبری از پیامبران خدا نیست. پیش از او پیامبرانی آمده اند. او و مادرش غذا می‎خوردند. بنابراین هر کس برای انبیا ادعای ربوبیت کند و یا برای پیشوایان آسمانی چنین ادعایی بنماید و یا مدعی فرزندی آنان برای خدا باشد، و یا برای غیر آنان چنین مقامی را قائل باشد، ما از او در دنیا و آخرت بیزاریم."همان، ج 25، ص 134) و 135، حدیث 6؛ و ص 272، حدیث 17) .

حاصل این که توحید عبادی به قدری مهم است که خداوند در آیات متعددی در قرآن به آن توصیه کرده و هشدار داده است که مبادا بندگان از آن سر بپیچند و دیگری را به جای خدا بگیرند و مشرک شوند. ملاک معبود حقیقی در آیات قرآن معرفی شده تا بر اساس درک درست و شناخت قابل قبول، انسانها بندگی کنند. خالقیت، رازقیت، منشاء افعال جهان بودن، اجابت دعای مضطرین، هدایت بندگان، رحمت و علام الغیوب بودن، توانمندی بر خلق نخستین و میراندن و تجدید حیات، از صفات یک معبود حقیقی است.سوره نمل (27)، آیات 60 - 65.

افعال خدا

نظام فعل خدا

تحقق افعال خداوند دایرمدار اراده اوست. هرگاه بخواهد چیزی پدید آید و مشیتش بر انجام آن باشد، اراده می‎کند که آن هستی پیدا کند و آن هم پدید می‎آید. (... و اذا قضی أمرا فانما یقول له کن فیکون ).سوره بقره (2)، آیه 117) . اراده خداوند همان، و تحقق چیز

ناوبری کتاب