صفحه ۱۳۵

حساب شده است. (اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله و المسیح ابن مریم و ما أمروا الا لیعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون )سوره توبه (9)، آیه 31. "مسیحیان و یهودیان [با اطاعت چشم و گوش بسته ] علمای دینی و راهبان خویش را ارباب و معبودهایی در برابر خدا قلمداد می‎کردند؛ و همچنین مسیح فرزند مریم را؛ و حال آن که مأمور نبودند جز به این که معبود واحدی را پرستش کنند. معبود یگانه ای که جز او معبودی نیست. منزه است از شریکانی که برای او قرار داده اند."

دلایل وحدانیت خدا

1 - وجود نظم و هماهنگی در یک مجموعه، نشان از هدفمندی و برنامه متناسب با شرایط و بخش های گوناگون آن است. اگر در یک مجموعه ای که برای اداره شدنش به انسجام نیاز است، دو برنامه با دو مدیر متفاوت باشد، قطعا آن مجموعه به هم خواهد ریخت و پیش نخواهد رفت. چه این که هریک از آن دو تلاش می‎کند برنامه خود را پیش ببرد و آن مجموعه را اداره نماید. چنین وضعیتی نه تنها باعث پیشرفت کار نمی شود که هر یک دیگری را خنثی می‎کند، در نتیجه آنچه موجود است نیز به هم می‎ریزد و همه چیز مختل می‎شود.

پس اگر یک مجموعه بزرگی مانند عالم هستی با هماهنگی و نظم به کار خود ادامه بدهد و در آن اختلالی وجود نداشته باشد، حاکی از این است که آن مجموعه با انسجام و تدبیر واحد و با دقت عمل به خوبی اداره می‎شود.

جهانی که ما در آن زندگی می‎کنیم بی تردید دارای نظم و آهنگ خاصی است. جهانی با این گستردگی و با این همه تنوع در موجودات که هر یک کار خود را انجام می‎دهد، نشان از نظم و تدبیر واحد دارد. در عین وجود نظم، میان موجودات آن هماهنگی مطلوبی وجود دارد. هر یک در جایگاه خود قرار گرفته و یکدیگر را تأمین

ناوبری کتاب