صفحه ۱۲۴

من و پدرانم والاتر از آن است که با چشم دیده شود. یعقوب می‎گوید: از امام سؤال کردم: آیا رسول خدا(ص) پروردگارش را دید؟ امام جواب نوشت: خداوند از نور عظمت خودش به آن مقداری که دوست می‎داشت از راه قلب پیامبر به آن حضرت نمایاند."صدوق، التوحید، ص 108، حدیث 2.

در روایت دیگری آمده است: مردی از خوارج بر امام باقر(ع) وارد شد و از آن حضرت پرسید: چه چیزی را عبادت می‎کنی ؟ امام جواب داد: خدا را. او سؤال کرد: آیا او را دیده ای ؟ امام پاسخ داد: "چشم ها هرگز او را مشاهده نخواهند کرد، ولی دلها با حقیقت ایمان او را می‎بینند؛ او نه با قیاس قابل شناخت است و نه با حواس قابل درک ؛ او شبیه به مردم نیست؛ او از طریق نشانه هایش قابل توصیف و از راه آیاتش قابل شناخت است. در داوری خود هیچ ستمی روا نمی دارد. آری ! این خدایی است که جز او خدای دیگری نیست." راوی می‎گوید: شخص خارجی پس از پاسخ امام باقر(ع) از محضر ایشان بیرون آمد در حالی که این آیه را می‎خواند: (الله أعلم حیث یجعل رسالته )سوره انعام (6)، آیه 124) . "خدا داناست که رسالتش را در کجا قرار دهد."صدوق، التوحید، ص 108، حدیث 5.

نیز از امام صادق (ع) روایت شده است که دانشمندی یهودی به محضر امیر مؤمنان (ع) رسید و پرسید: آیا هنگامی که پروردگارت را عبادت می‎کنی او را دیده ای ؟ امیر مؤمنان (ع) فرمود: "من هرگز خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم." مرد یهودی پرسید: چگونه او را دیده ای ؟ آن حضرت جواب داد: "چشم ها او را مشاهده نمی کنند، ولی دلهایی که به حقیقت ایمان رسیده اند او را می‎بینند".همان، ص 109، حدیث 6.

قدرت خدا

"قدرت" توان انجام کار و یا ترک آن است؛ و خداوند واجد چنین صفتی است. وجود قدرت در خدا به قدری روشن است که نیازی به اثبات ندارد. چه این که

ناوبری کتاب