صفحه ۱۱۱

می‎گویم ! ما هیچ تردیدی در وجود خدا نداریم. آیا نمی بینی خورشید و ماه و شب و روز را که چگونه منظم حرکت می‎کنند؟ می‎روند و برمی گردند و مجبورند که در همان مداری که برایشان تعیین شده حرکت کنند. اگر می‎توانستند که بروند و برنگردند، برنمی گشتند؛ و اگر مقهور قدرت دیگری نبودند، پس چرا شب روز، و روز شب نمی شود؟ ای برادر مصری ! به خدا سوگند اینها باید همواره در چنین حالتی باشند، و آن کسی که اینها را بر این کار مجبور نموده است تواناتر و بزرگتر است.

- راست می‎گویی.

- ای برادر مصری ! آسمان برافراشته و زمین نهاده شده است. چرا نه آسمان بر روی زمین می‎افتد و نه زمین بالا می‎رود؟

- به خدا سوگند آنها را خدایشان نگه داشته است.

پس از مناظره مرد مصری مسلمان شد. حمران به امام عرض کرد: قربانت گردم، اگر زندیق ها به دست شما ایمان می‎آورند، پیش از این نیز کافران به دست پدرت مؤمن شدند. شخص زندیق که ایمان آورده بود به حضرت عرض کرد: مرا به شاگردی خودتان قبول کن. حضرت به هشام بن حکم فرمود: هشام ! او را همراهی کن و مطالب مورد نیاز را به او یاد بده. هشام او را تعلیم داد و آن شخص از معلمان اهل مصر و شام شد. وی شخصی پاک شد تا جایی که امام صادق (ع) از وی خشنود گردید.صدوق، التوحید، ص 293 تا 295، حدیث 4.

انسان، نشانه خدا

اگر انسان اندک توجهی به همان غذاهایی داشته باشد که روزانه و به صورت مرتب استفاده می‎کند، به این واقعیت پی خواهد برد که آنها با آن همه تنوع و فایده مخلوق آفریدگاری حکیم اند. غذاها به گونه ای ساخته شده اند که بتوانند مواد مورد

ناوبری کتاب