صفحه ۹۹

3 - کعب بن اشرف. پس از شکست مشرکین در جنگ بدر، کعب از این شکست خیلی ناراحت شد و بر او گران آمد و پیوسته بر کشته شدگان بدر گریه می‎کرد، و در صدد انتقام برآمد و در اشعار خود پیامبر و اصحاب ایشان را مورد هجو قرار داد و همچنین در اشعار خود زنان مسلمان را با اسم و مشخصات هجو می‎کرد.سیره ابن اسحاق، ص 317؛ البدایة والنهایة، ج 4، ص 6. و بعضی گفته اند: حتی زنان پیامبر را در قصیده هایش با نام و اسم هجو می‎کرد.طبقات الشعراء، ص 71.

نامبرده به مکه رفت و مشرکین را برای جنگ با پیامبر و مسلمانان آماده کرد و از مکه خارج نشد مگر زمانی که مشرکین بر جنگ تصمیم گرفتند... .البدایة والنهایة، ج 4، ص 6؛ سیره ابن کثیر، ج 3، ص 11.

بر اساس برخی نقل های تاریخی، او وقتی به مدینه برگشت پیامبراکرم (ص) فرمود: "کیست که مرا از شر ابن اشرف خلاص کند؟" محمد بن مسلمة گفت: من برای این کار آماده ام... سپس ابونائله - که برادر رضاعی کعب بود - با او و عده ای دیگر همراه شدند و ابو نائله طی تماسی با کعب جهت اغفال او، مقدمات کشتن او را فراهم ساخت... و در یک حمله او را کشتند... .

کشتن کعب آثار زیادی روی یهود گذاشت به گونه ای که هیچ یهودی در مدینه نبود مگر این که به خاطر توطئه های مداوم خود، بر خود می‎ترسید...سیره ابن اسحاق، ص 317 و 319؛ البدایة والنهایة، ج 4، ص 5 - 8؛ و چندین کتاب دیگر. به دنبال کشته شدن کعب، یهود درصدد بستن

ناوبری کتاب