صفحه ۹۸

در تحریک و شعله ور ساختن جنگ تأثیر بسیاری داشت؛ لذا سالم بن عمیر نذر کرد که او را بکشد یا در این راه کشته شود و سرانجام موفق شد و او را کشت.تاریخ الخمیس، ج 1، ص 408؛ مغازی، ج 1، ص 174 و 175.

اما ابن هشام به نقل از ابن اسحاق می‎گوید: قتل وی به درخواست پیامبر بوده است.سیره ابن هشام، ج 4، ص 435؛ انساب الاشراف، ج 1، ص 373.

2 - پس از قتل ابوعفک، عصماء دختر مروان بسیار ناراحت شد و پیوسته اظهار مصیبت می‎نمود و علیه اسلام و مسلمانان عیب جویی و بدگویی را شروع کرد و انصار را به خاطر پیروی از پیامبر سرزنش می‎کرد و چون طبع شعر داشت با اشعار خود پیامبر را مورد هجو و توهین قرار می‎داد و این عمل را تا بعد از جنگ بدر ادامه می‎داد. سپس شبی عمیر بن عوف به خانه او رفت و او را کشت. آنگاه پیامبر از او سؤال کردند: آیا تو دختر مروان را کشتی ؟ او گفت: بلی...".تاریخ الخمیس، ج 1، ص 406 و 407؛ مغازی، ج 1، ص 172 و 173. این قتل - که پیامبراکرم (ص) دستور آن را نداده بودند - اثر زیادی در تقویت روحیه کسانی از قوم عصماء گذاشت که به اسلام گرویده بودند و از ترس، آن را اظهار نمی کردند.مغازی، همان.

دو نفر فوق علاوه بر کارهایی که ذکر شد، به اشکال مختلف آتش جنگ علیه اسلام و پیامبراکرم (ص) را شعله ور می‎ساختند، و جزو محاربین محسوب می‎شدند.

ناوبری کتاب