صفحه ۹۵

پنج: یکی از دو کنیز ابن خطل به نام فرتنا؛ او نزد پیامبر آمد و مسلمان شد.کامل، ج 2، ص 251؛ تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 60.

شش: عبدالله بن سعد؛ او که کاتب وحی بود و عمدا تحریف هایی انجام می‎داد، سپس مرتد شده و ملحق به قریش شد و به آنان گفت: من تحریف هایی در قرآن انجام دادم و...، هنگام فتح مکه به خانه عثمان بن عفان که برادر رضاعی او بود پناه برد و او عبدالله را از مردم پنهان ساخت و سرانجام نزد پیامبر آورد و برایش امان خواست و از کشته شدن نجات پیدا کرد... .کامل، ج 2، ص 249؛ و سیره ابن هشام، ج 2، ص 51 و 52؛ و چند کتاب دیگر.

هفت: حویطب بن عبدالعزی. او در باغی پنهان شده بود و ابوذر او را مشاهده کرد و به پیامبر اطلاع داد. سپس نامبرده نزد پیامبر آمد و مسلمان شد. مروان به او گفت: ای شیخ چرا دیر مسلمان شدی ؟ گفت: چندین مرتبه تصمیم گرفتم مسلمان شوم ولی پدر تو مانع می‎شد.کامل، ج 2، ص 251.

ولی در بعضی تواریخ آمده است: او که در مکه پیامبر را اذیت و با کلمات قبیح از ایشان یاد می‎کرد سرانجام به دست حضرت علی (ع) کشته شد.تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 59 و 60؛ امتاع الاسماع، ج 1، ص 399؛ سیره ابن کثیر، ج 3، ص 564.

دستور قتل این دسته نیز نه فقط به خاطر کفر اعتقادی یا ارتداد آنان و یا حتی صرف ایذائاتی بود که نسبت به پیامبراکرم (ص) روا

ناوبری کتاب