صفحه ۹۰

کشته بود ولی او آن انصاری را کشت و سپس هم مرتد شد و به مشرکان پیوست. سپس نمیلة بن عبدالله کنانی به دستور پیامبر(ص) او را کشت. و گفته شده است که مردم او را بین صفا و مروه کشتند.کامل، ج 2، ص 250؛ و چند کتاب دیگر.

3 - ساره کنیز عمروبن عبدالمطلب. نامبرده حامل نامه متضمن اخبار (نظامی و) محرمانه ای بود که از طرف جاسوس کفار و مشرکین مکه به نام حاطب بن ابی بلتعة پس از جنگ بدر برای دشمنان می‎برد....کامل، ج 2، ص 251؛ و چند کتاب دیگر.

در تفسیر قمی، ذیل آیه اول سوره ممتحنه که می‎فرماید: (یا أیها الذین آمنوا لاتتخذوا عدوی و عدوکم اءولیاء...) ضمن نقل داستان حاطب بن ابی بلتعة، آمده است که زن فوق صفیه نام داشته است.

4 - عقبة بن ابی معیط و ابی بن خلف. اینان هر دو کافر و هم پیمان بودند. عادت عقبة این بود که هرگاه از سفری بر می‎گشت اشراف قوم خود را اطعام می‎نمود. روزی به همین مناسبت پیامبر(ص) را دعوت و ایشان اجابت کردند؛ ولی هنگام غذا خوردن فرمودند: "من از غذای تو نمی خورم مگر این که شهادتین را بگویی"؛ و او گفت. وقتی این خبر به گوش ابی بن خلف رسید به او گفت: با من دشمنی کردی و او گفت: نه والله دشمنی نکردم ولکن مردی مهمانم شد که غذا خوردنش را مشروط به گفتن شهادتین کرد و من از او خجالت کشیدم که غذا نخورده از منزل من خارج شود. ابی گفت: من از تو راضی نمی شوم مگر این که آب دهانت را بر صورت پیامبر بیندازی؛ و عقبة چنین کرد و

ناوبری کتاب