صفحه ۷۷

همچنین جناب مسلم بن عقیل رضوان الله علیه در جریان قرار کشتن ابن زیاد توسط او در منزل جناب هانی رضوان الله علیه روایت: "الایمان قیدالفتک" را که از پیامبراکرم (ص) نقل شده بود، مستند ترک قتل قرار داد. مطابق نقل های تاریخی ابن زیاد برای عیادت از هانی به منزل او آمده و در امان او بود. در مکاتیب الرسول نیز آمده است: در کتاب عون المعبود آمده: "الفتک هو القتل بعد الامان غدرا".مکاتیب الرسول، ج 3، ص 40.

و در حاشیه بحار آمده است: معنای حدیث: "الایمان قیدالفتک" این است: "الایمان یمنع من الفتک الذی هوالقتل بعدالامان غدرا".بحارالانوار، ج 44، ص 344. و نیز در بحار در ذکر حوادث جنگ جمل آمده: حضرت امیر(ع) فرمود: "بشر قاتل ابن صفیة بالنار."بحارالانوار، ج 50، ص 168. و در حاشیه آن آمده است: "علت بشارت قاتل ابن صفیه (زبیر) یعنی عمرو بن جرموز به آتش، این است که زبیر در حالی کشته شد که جنگ را رها کرده بود؛ و پیامبراکرم (ص) فرمود: الایمان قید الفتک".

بنابراین در مواردی که فضای جنگی اعم از منظم یا غیر منظم وجود داشته باشد و تأمین در بین نباشد فتک صادق نیست، در این گونه موارد معمولا تعبیر "خدعه" یا "غدر" به کار می‎رود.

3 - می‎توان گفت: در جایی که فتک و اغتیال با هم به کار برده شده است، مقصود از "فتک" کشتن علنی و جهارا، و مراد از "اغتیال" کشتن به شکل مخفیانه و غیرعلنی است به نحوی که قاتل شناخته نشود. نظیر روایتی که کشی توسط اسحاق انباری از امام جواد(ع) نقل کرده

ناوبری کتاب