صفحه ۶۱

حد را دوست نمی دارد." یکی از مصادیق خروج از حد شروع به جنگ قبل از شروع دشمن یا پیمان شکنی ها و توطئه ها و ایذاء مسلمانان توسط آنان است.

2 - (و لا تقاتلوهم عندالمسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه ) ؛سوره بقره (2)، آیه 191. "و با دشمنان نزد مسجدالحرام قتال نکنید مگر آنان در آن مکان با شما قتال کنند." جالب این است که در آیه بعد از آیه فوق صریحا می‎فرماید: (فان انتهوا فان الله غفور رحیم ) ؛ یعنی اگر دشمنان دست از قتال برداشتند خداوند غفور و رحیم است. لازمه این معنا عدم جواز قتال مسلمانان با آنان است.

3 - در آیه سوره نساء می‎فرماید: (فان اعتزلوکم فلم یقاتلوکم والقوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا) ؛سوره نساء (4)، آیه 90. "و اگر از شما روی گرداندند و قتال نکردند و از راه مسالمت با شما وارد شدند خداوند راهی برای شما علیه آنان قرار نداده است."

از این آیات فهمیده می‎شود که سخن از تغییر عقیده و مذهب نیست، بلکه بحث درباره عمل دشمنان با مسلمانان است و لذا تصریح می‎فرماید: اگر از جنگ و قتال باز ایستادند و از شما کناره گیری کردند و از راه مسالمت با شما برخورد کردند شما نباید متعرض آنان شوید.

و آیه سوره توبه نیز که می‎فرماید: (و قاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة ) ؛سوره توبه (9)، آیه 36.[با تمام مشرکین قتال کنید همان گونه که آنان با همه شما قتال می‎کنند] از قبیل نمونه اول است.

ناوبری کتاب