صفحه ۱۴۸

در گذشته منجمین برای هر کس یا هر کار طالع خیر یا شر می‎پنداشتند و آن را عامل اصلی در سرنوشت انسان ها می‎دانستند که نوعی شرک محسوب می‎شد. و لذا در روایات زیادی از این تفکر و برداشت از نجوم شدیدا نهی شده است. معنای "تقضی" در سؤال امام (ع) شاید این باشد که آیا طبق طالع خیر و شر حکم قطعی می‎کنی که خداوند هم چنین که برداشت نموده ای امور را جاری می‎سازد یا خیر؟ و راوی می‎گوید: آری چنین است.

6 - اولویتی است که از روایات دال بر حرمت حفظ بت ها فهمیده می‎شود. وقتی حفظ و ترویج بت و بتخانه حرام باشد تدوین و نشر کتبی که بت پرستی و مانند آن را ترویج و تقویت می‎کند به طریق اولی حرام است.جواهرالکلام، ج 22، ص 56.

پس، از نظر حکم شرعی، شکی در حرام بودن تدوین، نشر و خرید و فروش کتب ضلال باقی نمی ماند.

نکته سوم: آیا صرف حرام بودن تدوین و نشر کتب ضلال مستوجب برخورد حاکمیت اسلامی با آن و به اصطلاح تعزیر متصدی آنها می‎گردد؟

به نظر چنین می‎رسد که اگر هر گناهی را مستوجب تعزیر دانستیم، مورد بحث نیز یکی از گناهان بزرگ به شمار می‎آید. اما اگر گفتیم دلیلی بر عمومیت تعزیر نسبت به هر گناهی نداریم و چون تعزیر برخلاف اصل اولی است جواز آن منحصر به موارد خاصی است که

ناوبری کتاب