صفحه ۱۲۳

ولی ابن ابی عقیل گفته است: هرگاه زنان مورد وثوق باشند شهادت آنان همراه با مردها در تمام امور نافذ و مورد قبول است. همچنین شیخ طوسی در مبسوط و ابن جنید شهادت زنان همراه با مردان را در طلاق و خلع نافذ دانسته اند.مختلف الشیعة، ج 8، ص 455 - 454، 464 - 463.

یادآوری می‎شود: آنچه در مورد زن ها نسبت به غلبه احساسات آنان بر تدبیر یا عدم آن در مردها گفته شد، ملاک غالب افراد می‎باشد نه همه آنان؛ و قانون گذار - اعم از این که قانون الهی باشد یا بشری - به حسب اکثر و موارد غالب موضوع، قانون گذاری می‎کند. همچنین باید دانست:

[حکمت یا علت تفاوت بین زن و مرد در روایات ]

1 - آنچه ذکر شد فقط حکمت عدم قبول شهادت زن در موارد ذکر شده است نه علت تامه آن.

در روایت علل الشرایع و عیون الاخبار نیز آمده است که محمد بن سنان می‎گوید: حضرت امام رضا(ع) در جواب سؤال از این که چرا شهادت زن ها در طلاق و هلال قبول نمی شود، فرمودند: برای این که دید چشم آنها ضعیف است؛ و در طلاق زنان متمایل به همجنس خود هستند.وسائل الشیعة، کتاب الشهادات، باب 24، حدیث 50.

از این روایت فهمیده می‎شود که اولا: عدم قبول شهادت زنان در

ناوبری کتاب