صفحه ۱۰۰

پیمان صلح با پیامبر برآمدند و عهد کردند که دیگر توطئه ای بر علیه پیامبر و مسلمانان نداشته باشند، که مورد قبول آن حضرت قرار گرفت.المصنف عبدالرزاق، ج 5، ص 204؛ طبقات ابن سعد، ج 2، ص 23؛ و چند کتاب دیگر.

نقش کعب در ایجاد و تقویت جنگ با پیامبر و مسلمان ها واضح است؛ به خصوص با توجه به این که یهود پس از این قتل در صدد بستن پیمان صلح با پیامبر(ص) برآمدند.

4 - ابن سنینة . در تاریخ ذکر شده است که پیامبر(ص) اعلام کردند، هر کس ابن سنینة را پیدا کرد او را بکشد. سپس محیصة بن مسعود به ابن سنینة برخورد کرد و او را کشت.البدایة والنهایة، ج 4، ص 8؛ سیره ابن اسحاق، ص 319 و 320.

با توجه به سیره قطعی پیامبراکرم (ص) که هرگز متعرض دشمنانی که با او پیمان صلح بسته بودند نشد، مطمئن می‎شویم که ابن سنینة جزو آن دسته از یهود بوده که در حال تدارک جنگ با پیامبر و مسلمانان بوده اند. به علاوه قتل او نیز علی القاعده به صورت فتک و غافل گیرانه نبوده است، زیرا ظاهر نقل این است که دستور آن به صورت علنی و رسمی بوده است، و معمولا چنین دستوراتی به طور طبیعی به اطلاع افراد مورد نظر می‎رسیده است.

5 - ابورافع یهودی. او در عداوت و دشمنی با پیامبر پشتیبان ابن اشرف بود و همچنان به ایذاء آن حضرت ادامه می‎داد؛ و قتل او در خیبر انجام شد.

ناوبری کتاب