صفحه ۹۴

آنها ذکر شد - به خوبی بر این مطلب دلالت می‎کنند. سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار(ع) و روایات دال بر تساوی مردم نیز دلیل بر اهمیت این حق است. از جمله پیامبر اکرم (ص) فرمودند: "الناس کأسنان المشط سواء" من لایحضره الفقیه، باب النوادر، الفاظ موجزة للنبی (ص)، ج 4، ص 379. "مردم همچون دندانه های شانه مساوی می‎باشند." این روایت و نظایر آن به مقامات معنوی مردم نظر ندارد؛ زیرا بدیهی است از نظر معنوی و ایمانی که به علم و عمل آنان مربوط است هرگز مساوی نخواهند بود.

حق مساوات در برابر بیت المال

مقصود از بیت المال، اموال و امکانات عمومی است که در اختیار حاکمیت قرار دارد. همه افراد و اقشار در بهره برداری و استفاده از بیت المال در آنچه به حقوق عمومی و اجتماعی مربوط است حق بهره برداری مساوی دارند. یعنی هیچ یک از افراد جامعه در هر پست و مقامی باشد حق ندارد به خاطر مقام و موقعیت خاص سیاسی یا اجتماعی خود یا قرابت و همفکری با حاکمان بیش از دیگران امکانات عمومی را طلب و یا از آن استفاده نماید.

ماجرای عقیل با حضرت امیر(ع) بهترین گواه این مطلب است. در این رابطه آن حضرت فرمودند: "سوگند به خدا عقیل برادرم را دیدم که

ناوبری کتاب