صفحه ۹۳

و در ماجرای عاریه مشروط به ضمان یک گردن بند قیمتی توسط یکی از دختران حضرت امیر(ع) از بیت المال در زمان خلافت آن حضرت برای زینت نمودن در یکی از اعیاد، حضرت امیر(ع) پس از اطلاع از آن و استرداد گردن بند و توبیخ شدید دختر خود و مسئول بیت المال - علی بن رافع - چنین فرمودند: "اگر عاریه بدون شرط ضمان بود، همانا او اولین زن هاشمی بود که دستش را به خاطر سرقت قطع می‎کردم." سپس فرمودند: "ای دختر علی ! مبادا خود را در معرض تجاوز از حق قرار دهی، آیا تمام زنان مهاجر می‎توانند در چنین عیدی مثل تو با نظیر این گردن بند خود را زینت کنند؟" تهذیب الاحکام، کتاب الحدود، ج 10، ص 151، حدیث 606.

همچنین به نقل امام صادق (ع) حضرت امیر(ع) فرمودند: "هر کس به کار قضاوت دچار شد، باید بین طرفین (در دادگاه) حتی در اشاره و نظر کردن و جایگاه آنان مساوات را مراعات نماید." وسائل الشیعة، باب 3 از ابواب آداب القاضی، حدیث 1.

و به طریق اولی مراعات عدالت و مساوات در سایر جهات و از جمله صدور حکم برای آنان موردنظر حضرت بوده است.

لازم به ذکر است حق مساوات قضایی در جامعه شعبه ای از حق مساوات همه افراد و طبقات قوی و ضعیف در برابر قانون و نفی هرگونه تبعیض در این رابطه می‎باشد.

آیات و روایات دال بر اهمیت عدالت در جامعه - که قبلا بعضی از

ناوبری کتاب