صفحه ۹

پیش گفتار:

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله رب العالمین
والصلوة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین

مسأله "حقوق" و به عبارت دیگر "حق ها" از مسائلی است که همواره در طول تاریخ بشر - بخصوص از سوی اندیشمندان و نویسندگان جوامع و مکاتب گوناگون حقوقی و ادیان مختلف الهی و غیرالهی - مطرح بوده، و منشاء و اقسام و مصادیق و چگونگی استیفای آنها مورد بحث قرار می‎گرفته است.

در اسلام نیز که خاتم و اکمل ادیان الهی می‎باشد به مسأله حقوق توجه شده است. از سوی دیگر اهمیت و نقش آن در سعادت و هدایت فرد و جامعه و تحقق عدالت بر کسی پوشیده نیست.

از این رو اینجانب در رساله جدید توضیح المسائل که در سالهای اخیر با اصلاحات و اضافاتی منتشر شد بخشی از اقسام و مسائل حقوق را به آن ملحق نمودم؛ ولکن با توجه به اینکه یکی از

ناوبری کتاب