صفحه ۸۲

الناس" وسائل الشیعة، کتاب الامر و النهی، باب 8 من ابواب فعل المعروف، حدیث 14. (کسی که شکر مردم را نکند شکر خدا را نخواهد کرد).

حکومت عقلا و شرعا مکلف است شرایطی را فراهم آورد که هریک از افراد جامعه بتواند در یک زندگی شرافتمندانه و از طریق کار و تلاش نیازهای خود و خانواده اش را تأمین نماید.

حکومت باید اموال عمومی را به بهترین وجه حفاظت و نگهداری نماید، و منابع مادی و مالی را که متعلق به همه مردم است فقط در جهت مصالح عمومی و منافع ملی سرمایه گذاری و یا هزینه نماید، و از اسراف و تجملات و مخارجی که به نفع عموم مردم نبوده و هزینه کردن در مواردی که مردم رضایت ندارند پرهیز کند.

سه حق اساسی در کلام حضرت امیر(ع)

حضرت امیر(ع) فرموده اند: "ای مردم همانا من بر شما حقی دارم و شما نیز بر من حقی. اما حق شما بر من این است که خیرخواه و نصیحت گر شما باشم، و همواره اموال و سرمایه های شما را بیشتر و در جهت منافع شما هدایت نمایم، و سطح آگاهی شما را بالا ببرم مبادا جاهل و عقب مانده بمانید، و در جهت آموختن آداب و پرورش شما کوشا باشم تا بدانید." "ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، فاما حقکم علی فالنصیحة لکم و توفیر فیئکم علیکم، و تعلیمکم کیلا تجهلوا، و تأدیبکم کیما تعلموا..."؛ نهج البلاغه صبحی صالح و عبده، خطبه 34.

ناوبری کتاب