صفحه ۸۰

تعهدات قانونی کوتاهی نکنند، و در حل مشکلات و گرفتاریها - مانند: زلزله، سیل و جنگ - حکومت را یاری نمایند. ولی اطاعت از حاکمان در اموری که معصیت خدا باشد جایز نیست؛ چنان که از حضرت امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که: "اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست." "لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق"؛ نهج البلاغه عبده، حکمت 165.

حقوق عمومی مردم

حنان بن سدیر صیرفی می‎گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که فرمودند: هنگامی که پیامبر(ص) توسط روح الامین با خبر شد که مرگ او نزدیک است، دستور داد مردم در مسجد حاضر شوند و سپس بالای منبر رفت و پس از اعلام نزدیک بودن مرگ خود فرمودند: "به حاکمان بعد از خودم خدا را در مورد امت خود یادآور می‎شوم، مبادا مردم را رحم نکنند (و مورد ظلم قرار دهند)؛ ترتیبی دهند تا بزرگان امت مورد احترام و اکرام، و ضعیفان آنان مورد شفقت و ترحم، و عالمان و دانشمندان مورد تکریم قرار گیرند؛ مبادا ضرری از قدرت حاکمان به مردم برسد و آنان در معرض ظلم و ذلت قرار گیرند؛ مبادا مردم به فقر و نیازمندی کشیده شوند، که دین و ایمان آنان از دست می‎رود و زمینه کفر آنان فراهم می‎گردد؛ مبادا حاکمان درب خانه خود را به روی مردم

ناوبری کتاب