صفحه ۷۳

به افراد نهی شده است.(و لا تجسسوا...)؛ حجرات (49): 12.

و بر حسب روایتی پیامبراکرم (ص) فرمودند: "بالاتر از حرمت ربا تعرض به آبروی یک مسلمان است." "ان أربی الربا عرض الرجل المسلم"؛ کنزالفوائد، حدیث 9754. همچنین آن حضرت فرمودند: "همانا خون، مال و آبروی شما بین شما محترم است، همچون احترام این روز در این ماه و در این بلد." و بعد فرمودند: "کسانی که حاضرند این مطلب را به افراد غایب برسانند." "فان دمائکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا لیبلغ الشاهد الغائب"؛ صحیح بخاری، باب 9 از ابواب کتاب العلم، ج 1، ص 24.

و از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده است که فرمودند: "بدترین مردم کسی است که از لغزشها گذشت نمی کند و عیب مردم را نمی پوشاند." "شرالناس من لایعفو عن الزلة و لایستر العورة"؛ الغرر و الدرر، حدیث 5735. و همچنین فرمودند: "هر کس از اسرار دیگران کاوش کند خداوند اسرار او را فاش می‎نماید." "من بحث عن اسرار غیره اظهر الله اسراره"؛ الغرر و الدرر، حدیث 8802.

و امام صادق (ع) فرمودند: "سه دسته در روز قیامت عذاب خواهند شد: ... و کسی که به سخنان مردم گوش می‎دهد در صورتی که آنان راضی نیستند، در روز قیامت در گوشهای او سرب ریخته می‎شود." تفسیر نورالثقلین، ذیل آیه 11 سوره حجرات، ج 5، ص 93، حدیث 65؛ کتاب الخصال، باب الثلاثة، ص 108، شماره 76.

ناوبری کتاب