صفحه ۷۰

و از امام صادق (ع) نقل شده: "مردم همچون دندانه های شانه مساوی هستند." "الناس کأسنان المشط سواء"؛ تحف العقول، حکم و مواعظ للامام الصادق (ع)، ص 368. و در روایتی از پیامبر(ص) نقل شده: "المؤمنون کأسنان المشط یتساوون فی الحقوق بینهم..."؛ مستدرک الوسائل، ج 8، ص 327؛ و ج 9، ص 49.

و نیز حضرت امیر(ع) پس از نقل ماجرای عقیل و آهن تفتیده - که در "حق مساوات در برابر بیت المال" ذکر خواهد شد - فرمودند: "از این سرگذشت، شگفت آورتر داستان کسی است که نیمه شب ظرفی سرپوشیده پر از حلوای خوش طعم و لذیذ به درب خانه ما آورد، ولی این حلوا معجونی بود که من از آن متنفر شدم، گویا آن را با آب دهان مار یا استفراغش خمیر کرده بودند؛ به او گفتم: هدیه است یا زکات یا صدقه ؟ که این دو بر ما اهل بیت حرام است؛ گفت: نه این است و نه آن، بلکه هدیه است؛ به او گفتم: زنان بچه مرده بر تو گریه کنند! آیا از طریق آیین خدا وارد شده ای که مرا بفریبی ؟! دستگاه ادراکت به هم ریخته ؟ یا دیوانه شده ای ؟ و یا هذیان می‎گویی ؟ به خدا سوگند! اگر اقلیم های هفتگانه را با آنچه در زیر آسمانهاست به من دهند که خداوند را با گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای نافرمانی کنم، هرگز نخواهم کرد؛ و این دنیای شما از برگ جویده ای که در دهان ملخی باشد، نزد من خوارتر و بی ارزشتر است... ." نهج البلاغه صبحی صالح و عبده، خطبه 224.

و نیز در رابطه با حقوق مردم فرمودند: "یکی از حقوق شما بر من

ناوبری کتاب