صفحه ۶۹

حق برخورد عادلانه

حاکمیت موظف است در آنچه حق است با همه اقشار - اعم از ضعیف یا قوی و موافق یا مخالف - برخورد عادلانه و مساوی داشته باشد؛ زیرا برخورد ناعادلانه و تبعیض آمیز مستلزم تأخیر اعطای حق یا منع صاحب حق از آن خواهد بود. و جمله "و لا اؤخر لکم حقا" در کلام حضرت امیر(ع) - که در حق پیشین ذکر شد - نیز دلالت برآن دارد.

همچنین آن حضرت فرمودند: "کرارا از پیامبر شنیدم که می‎فرمودند: ملتی که اقشار ضعیف نتوانند حق خود را از قدرتمندان بدون ترس و لکنت زبان بگیرند، هرگز به فلاح و سعادت نخواهند رسید"."لن تقدس أمة لایؤخذ للضعیف فیها حقه من القوی غیر متتعتع"؛ نهج البلاغه صبحی صالح و عبده، نامه 53.

و در نامه به مالک اشتر فرمودند: "شرافت خانوادگی و موقعیت اجتماعی کسی موجب آن نشود که تو گرفتاری کوچک او را بزرگ شماری (و در رفع آن تلاش فراوان نمایی) و برعکس موقعیت پایین و ضعیف کسی موجب نشود که تو گرفتاری بزرگ او را کوچک شماری (و در رفع آن تلاش نکنی)." "و لایدعونک شرف امری الی أن تعظم من بلائه ما کان صغیرا، و لاضعة امری الی أن تستصغر من بلائه ما کان عظیما"؛ نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 53.

ناوبری کتاب