صفحه ۶۸

خطانکردن خود در کارهایم اطمینانی ندارم مگر اینکه خداوند که بیشتر از من بر من تسلط دارد مرا کفایت و حفظ نماید... ." نهج البلاغه صبحی صالح و عبده، خطبه 216.

به نقل زهری، ابوهریره گفت: "هیچ کس را ندیدم که بیشتر از پیامبر با اصحاب خود مشورت کند." سنن بیهقی، کتاب الجزیة، باب المهادنة علی النظر للمسلمین، ج 9، ص 218.

حق استیفای فوری حقوق

اقشار مختلف حق دارند خواستار تأمین فوری حقوق خود در تمام عرصه ها شوند، و حاکمیت موظف است بدون تأخیر و وقت گذرانی و مسامحه حقوق آنان را تأمین نماید.

حضرت امیر(ع) فرموده اند: "از جمله حقوق شما - مردم - بر من این است که هیچ حقی از شما را به تأخیر نیندازم و آن را فورا تأمین نمایم." "و لا اؤخر لکم حقا عن محله، و لا أقف به دون مقطعه"؛ نهج البلاغه عبده، نامه 50.

همچنین خطاب به بعضی والیان خود فرمودند: "به انصاف رفتار کنید، به مردم درباره خودتان حق بدهید، در برآوردن حاجات مردم کم حوصلگی نکنید، که شما خزانه داران رعیت و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان می‎باشید، و هیچ کس را از حاجتش محروم نکنید." "فانصفوا الناس من انفسکم واصبروا لحوائجهم فانکم خزان الرعیة و وکلاء الامة و سفراء الائمة و لاتحشموا احدا عن حاجته"؛ نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 51.

ناوبری کتاب