صفحه ۵۶

امام حسین (ع) فرموده اند: "کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا" نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 47.؛ "دشمن ظالم و یاور مظلوم باشید." و نیز از آن حضرت به نقل از رسول خدا(ص) روایت شده است که: "منزه و پاک نخواهد شد مردمی که در آنها حق ضعیف از قوی به راحتی و با صراحت گرفته نمی شود." نهج البلاغه صبحی صالح، نامه 53.

همچنین در بعضی روایات از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: "عزیزی که بعد از عزت ذلیل گشته است، و حاجتمندی که غنی و بی نیاز بوده است، و نیز عالم و دانشمندی که توسط بیخردان و اهلش مورد اهانت واقع می‎شود، حق دارند که مورد ترحم قرار گیرند، و من چنین می‎کنم." روضة المتقین، ج 13، ص 97.

حق مبارزه با محرومیت

منشاء این حق حق کمال یابی و عدالت خواهی است که بالفطرة در نهاد انسانها وجود دارد. این حق از حقوقی است که ثابت می‎باشد و با اختلاف زمان و مکان و مناطق ثابت خواهد بود؛ ولی نوع آن ممکن است به حسب اختلاف زمان و مکان اختلاف داشته باشد. ادله ای که دلالت می‎کند بر حرمت تحمل ظلم و سکوت در برابر آن و لزوم مبارزه با ظالم، و عموم ادله نهی از منکر بر وجود این حق دلالت می‎کند.

ناوبری کتاب